Engellilerin ilaç ve eczacılık hizmetlerine erişilebilirliğini artırmayı hedefleyen Engelsiz İlaç Projesi, 2013 yılında İzmir’de pilot uygulaması ile başlayan ve önemli savunuculuk süreçlerini içeren Türkiye’de sağlık alanında yapılan önemli projelerden biridir. Bu yazımda Engelsiz İlaç Projesi ve süreçte yaşananları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum.

Engelsiz İlaç Projesi

Engelsiz İlaç projesi nasıl başladı?

Engelsiz İlaç Projesinin oluşturucusu ve sahibi olan Çevreci Eczacılar Kooperatifi, daha önce İzmir Kalkınma Ajansından destek alınarak gerçekleştirilen Atık İlaç Hareketi sonrasında kurulan bir kooperatif kuruluşu. 2010 yılından 2013 yılına kadar Atık İlaç Hareketi devamında Atık ilaç imhasını organize ederken, bir yandan Eczacılık ile ilgili toplumda gönüllü savunuculuğun gelişmesi amacı ile dezavantajlı (daha az avantajlı) gruplara yönelik proje oluşturma konusunda da oldukça faal bir organizasyondu. Engelsiz İlaç Projesi “Görme Engellilerin ilaç kullanımı” ile ilgili Dr. Ecz. Halil Tekiner tarafından hazırlanan Doktora tezi referans alınarak, dönemin ÇEKOOP başkanı Ecz. Şule İlkkurşunlu önderliğinde hazırlandı.

Anahtar kelimeler: Engelli sağlık projeleri, Engelli proje örnekleri, Engellilere yönelik yapılan projeler

Proje kapsamında Engelsiz İlaç projesi, paydaş çalışmaları kapsamında İzmir merkezli Çağdaş Görmeyenler Derneği, İzmir’de sivil toplumun en büyük ağı olan İzmir Kent Konseyi, EDAK paydaşlığı ile gerçekleştirilmeye başladı.

Engelsiz İlaç projesi kapsamında neler yapıldı?

Engelsiz ilaç projesi kapsamında, öncelikli olarak görme engellilere yönelik Avrupa’dan eczacılara özel braille alfabesi yazıcıları getirildi ve pilot eczanelerde kullanılmaya başladı. Bu şekilde braille alfabesi (kabartma yazı) bilen görme engellilerin ilaç erişiminde kapasite artışı sağlandı. Görme engelli braille alfabesi bilmeyen kişiler içinde özel sesli kutulara kaydedilen ilaç adları, kullanım şekilleri ve uyarıları, son kullanma tarihleri eczacı tarafından her reçetede kayıt yenilemesi sistemi ile erişilebilirlik artırıldı. Böylece görme engellilere yönelik temel eczacılık hizmetinin sunumu da sağlanmış oluyordu. Türkiye’de ilklere atan ÇEKOOP, bu alanda da yenilikçi inovatif çözümlerin adresi olmuştu.

EXPO 2020 ve Engelsiz İlaç Projesi

2013 ve 2014 yıllarında İzmir’in EXPO 2020 adaylığı söz konusu idi. Adaylık içinde slogan ” herkes için sağlık ” idi. Pek çok meslek örgütü farklı sempozum ve kongreler gerçekleştiriyordu. Ama bir proje vardı ki, o proje herkes hedef kitlesinin içinde olan Engellilere yönelik olması ile, sağlık temasında ilaca erişimi artıran yönü ile, EXPO 2020’de İzmir’e fark katan bir değer olmuştu. Projenin bu ilk yıllarında İzmir Kent Konseyi ortaklığı ( o dönem hem Çekoop, hem İzmir Kent Konseyi yürütme kurullarında görev alıyordum.) projenin İzmir yerelinde görünürlüğünü artıran önemli faktörlerden biri olmuştu.

Kongre, Sempozyum, Fuar Bahane; Engelsiz İlaç Şahane.

Bir mesleğin saygınlığını artırmak için, mutlaka topluma ve insanlara dokunması gerektiği gerçeğini o mesleğin mensupları göz ardı etmemesi gerekiyor. Yapılan kongreler, sempozyumları, fuarlar malesef 21. yüzyıl becerileri içinde “sen, ben, bizim oğlanın katıldığı organizasyonların” ötesine geçemiyor. Eğer 21. yüzyılda Eczacılık mesleğinin saygınlığının tekrar artmasını istiyorsak, hedef temelli, amacı ve hedefleri olan sürdürülebilir projeler ve savunucuk süreçleri oluşturmak zorundayız.

Hatırlatmak isterim ki, Engelsiz İlaç Projesi, Türkiye’nin en büyük işveren sendikaları organizasyonu olan TİSK – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun düzenlediği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri yarışmasında KOBİ dalında büyük ödüle layık görüldü.

Engelsiz İlaç Projesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir